Khối phố An Bàng, phường Cẩm An, Thành Phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Tiệc cưới

Tiệc cưới

Tiệc ngoài trời

Tiệc ngoài trời

Tiệc trong nhà

Tiệc trong nhà